top of page
FLOOR copy.jpg

ESEC on spetsialiseerunud betoon- ja GRP (klaasplast) toodete pakkumisele Eesti turul. Isevoolsetele torustikele pakume betoontorusid koos kaasnevaga ning survesüsteemidele ja kaevevabadele lahendustele GRP torusid.

Betoontooted (www.rbinfra.fi):

  • Torud / truubid DN300 - DN2000 (EN1916)

  • Kaevud DN600 - DN2000 (EN1917)

  • Karptruubid

  • Erilahendused (mahutid, seadmekaevud, pumplad)

GRP tooted (www.amiblu.com):

  • Ümarad torud DN150 - DN3000 (kerimis- või tsentrifugaalvalu meetodil valmistatud)

  • Kaevud

  • Erikujulised torud

  • Mikrotunnel-meetodil paigaldatavad torud

 

bottom of page